Opis działalności Fundacji BEAR w 2020 roku

Biorąc pod uwagę fakt, iż narciarstwo bez odpowiedniego przygotowania jest sportem bardzo kontuzyjnym od września 2019 roku rozpoczęłliśmy treningi przygotowawcze do sezonu narciarskiego 2019/2020 tzw. „trening suchy”. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w sali treningowej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt sportowy dla poszczególnych grup wiekowych: – od 4 do 6 roku życia (Przedszkole narciarskie) […]

Więcej

Licencje zawodnicze PZN

Informujemy, że rozpoczęliśmy procedurę uzyskania licencji zawodniczych dla naszych narciarzy. Dla chętnych, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi przedstawionymi poniżej. Należy wypełnić wniosek o przyznanie licencji i złożyć go w ręce Pani Beaty. https://www.pzn.pl/uploaded_images/1579263738_1578565270-zawodnik.pdf Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć :a) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza uprawnionego do […]

Więcej